Általános Szerződési Feltételek
a Smartelli szabadidős webáruház Kereskedő Partnerei részére

(frissítve: 2016.08.23.)

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Smartelli szabadidős webáruház, mint megbízott – a továbbiakban: „Smartelli” – által a www.smartelli.hu honlapon keresztül nyújtott hirdetési és bizományosi közvetítési szolgáltatások – a továbbiakban: „Megbízás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szerződő felek

1.a . Megbízó: A Smartelli szabadidős webáruházban Kereskedői fiókot nyitó „Kereskedő Partner” a továbbiakban: „ Kereskedő Partner”

1.b. Megbízott: a Smartelli szabadidős webáruház üzemeltetője-a továbbiakban: „Smartelli”

2. A Megbízás leírása

Smartelli a www.smartelli.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatásaival az online kereskedelemhez (eladás-vásárlás) kapcsolódó tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Kereskedő Partner”).

A megbízás célja, hogy a Kereskedő Partner a Weboldalra történt regisztrációjával Kereskedői fiókot nyithasson és a Smartelli.hu szabadidős webáruházban is szerepeltetni tudja ajánlatait, így egy még szélesebb vevőkörhöz eljuttatva azokat. A weboldal lehetőséget kínál a látogatóknak, az azonnali online vásárlás lebonyolítására.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Kereskedő Partner megbízza a Smartelli-t a Megbízás keretében az online értékesítéssel kapcsolatos tartalmak közzétételével. A Megbízás kizárólagos teljesítője a Smartelli, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A Kereskedő Partner egyedi termék, ill. szolgáltatás ajánlatokat tehet közzé a weboldalon, amik az online értékesítéssel kapcsolatosak. Ezen együttműködésre vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Új fiókot nyitok” továbbá „Új termék”, „Új szolgáltatás” feltöltése gomb lenyomásával jön létre a Kereskedő Partner adatlapja, valamint a feltöltött termék, ill szolgáltatás ajánlatok szerinti tartalommal és áron.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés Smartelli és a Kereskedő Partner – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Kereskedő Partner által a www.smartelli.hu weboldalon a Regisztrációs űrlap és az új Kereskedői fiók űrlap kitöltésével, és a „Regisztráció” gomb lenyomásával jön létre.

A Kereskedő Partner jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A Kereskedő Partner által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Kereskedő Partner nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Kereskedő Partner kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Smartelli a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Smartelli a Kereskedői fiók nyitását haladéktalanul megvizsgálja. Smartelli fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett Kereskedői fiók nyitási igényt indoklás nélkül elutasítsa. A feltöltött és ellenőrzött, elfogadott Kereskedői fiók aktiválásáról elektronikus levélben értesítést küldünk.

6. Az elszámolás

A weboldal kínálati listáiban, valamint a főoldali kirakatban és a kiemelt ajánlatokban történő megjelenés ingyenes, függetlenül a megjelenések számától, idejétől. A különböző kínálati listákból a Kereskedő Partner egyedi termék, ill. szolgáltatás ajánlataira történő átkattintások (azaz Cost per Click, röviden: CPC) alapdíja mindössze bruttó 5,- Ft/kattintás. Az átkattintásokból származó sikeres, a Kereskedő Partner, vagy a Vevő által leigazoltan kifizetett értékesítések után a Kereskedő Partner által a Smartelli részére fizetendő sikerdíj (jutalék) bruttó 5%, amelyek a Kerekedői fiókra feltöltött egyenlegből kerülnek levonásra!

A Kereskedő Partnernek lehetősége van, hogy a fenti alapbeállítástól eltérjen, üzleti érdekeinek megfelelően a kattintások és a jutalék díját egyaránt módosítsa.

Az roszzindulatú kattintásokat (click fraud) a rendszer figyelmen kívül hagyja nem számolja, amit a Smartelli belső rendszere mellett a Google Analytics is ellenőriz és kiszűr.

7. A megbízási díj teljesítése

A Kereskedő Partner a Kereskedői fiók nyitását egyenlegének feltöltésével erősíti meg, melynek minimális mértéke 10.000,- Ft, amely a Kereskedő Partner által feltöltött különböző termékek, ill. szolgáltatások választékától és az egyes ajánlatok eladási árától függ. Az egyenleg feltöltése történhet banki utalással vagy bankkártyás fizetéssel. A feltöltött egyenlegből a Jutalék és a CPC díja egyaránt folyamatosan kerül levonásra, melyről a Kereskedő Partner a Kereskedői fiókjában folyamatos, naprakész on-line elszámolást kap. Amint a feltöltött egyenleg elfogy és a Kereskedő Partner nem tölti újra, akkor az adott Kereskedői fiók, összes terméke és/vagy szolgáltatása automatikusan lekerül a kínálatból.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Bankkártyás fizetési rendszert az OTP csoport tagja a Simple üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül.

Smartelli kijelenti, hogy a weboldalon a bankkártyás fizetés során megadandó bankkártyaadatokhoz nem fér hozzá, azokat nem látja.

8. Számlázás

A megbízás teljesítése az egyenleg feltöltésével azonnal kezdetét veszi, ezért Smartelli a Kereskedő Partnernek az egyenleg feltöltésekor -Online marketing tevékenység jogcímen- azonnal számlát állít ki. A Kereskedő Partner az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. Smartelli az Egyenlegtörténetet a Kereskedői fiókban elektronikus úton teszi elérhetővé, amely magába foglalja a befizetéseket, a CPC levonásokat és a jutalékot. A sikeres eladásokat követően a Kereskedő nyugtázta a vételárak beérkezését, a nyugtázással Smartelli automatikusan csak „Befizetési igazolás”-t (nem számla) állít ki a Vásárlónak, a számlát a Kereskedő Partner köteles kiállítani a Vásárló részére.

9. Az együttműködés felmondásának kezdeményezése

A Kereskedő Partner a Megbízást a Kereskedői fiókjában egy gombnyomással szüneteltetheti, vagy a Kereskedői fiókját véglegesen archíváltathatja.

A szüneteltetéssel, vagy archiválással a Kereskedő Partner feltöltött termékei/szolgáltatásai lekerülnek a kínálatból. A szüneteltetéssel a Kereskedői fiók a későbbiekben újra elérhető, egyenlege tovább használható. Az archíválással a Kereskedői fiók azonnal inaktiválódik, a Weboldal Kereskedői Fiók felületéhez a hozzáférés azonnal megszűnik, a fiók kötelezően megőrzendő adatai archíválódnak. Az archiválással a Kereskedő Partner tudomásul veszi, hogy az előre feltöltött, de esetlegesen még fel nem használt egyenleg összege nem jár vissza.

10. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

11. Kártérítési felelősség kizárása

Smartelli a Megbízás teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

12. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.smartelli.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett szövegek a Kereskedő partner által feltöltött tartalmak kivételével a Smartelli tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Kereskedő Partner felhasználási vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

A weboldal nyílt vagy zárt részében található anyagok jogosulatlan felhasználása (másolat, átdolgozás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben történő közzététel...stb, kivéve a Kereskedő partner által feltöltött tartalmak ugyanazon Kereskedő általi felhasználása) esetén a jogsértő az első írásbeli felszólításra 8 napon belül 10 Ft+áfa/karakter, de legalább 100 000 Ft+áfa díj megfizetésére kötelezhető.

13. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

14. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

15. Szerződésre irányadó jogi és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. Smartelli a Kereskedő Partner előzetes tájékoztatása mellett a szerződés változtatásának jogát fenntartja.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

16. Panaszkezelés

A Kereskedő Partner a Smartelli által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a www.smartelli.hu/smartelli-vevoszolgalat menüben küldheti.

A Felhasználó a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
9400 Sopron, Fő tér 1.

Továbbá:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete
Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III/310.

Fővárosi Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.smartelli.hu/aszf-kereskedok-reszere weboldalon.

Sopron, 2016. aug.10.

Réti Péter ügyvezető

Gulliver Office Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Lakfalvi u. 36.
Postacím: 9406 Sopron, Pf: 618
Cégjegyzékszám: 08-09-015416
Statisztikai számjel: 14068593-6330-113-08
Adószám: 14068593-2-08, EU adószám: HU14068593
E-mail-cím: info@smartelli.hu